დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

როგორ შეაფასებთ ახალ საიტს?
ახალი კარგია
ძველი ჯობდა
 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები:

 

1. თჰუს ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
2. თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
3. თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის (რუსულენოვანი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
4. თჰუს სლავური ფილოლოგიის (რუსულენოვანი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
5. თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
6. თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი (რუსულენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
7. თჰუს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 

8თჰუს ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

9თჰუს ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  


 
სასარგებლო ბმულები