დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციული სამსახური (ადმინისტრაცია) აერთიანებს კანცელარიას, ბუღალტერიას, ადამიანურ რესურსებს, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებას, სამართლებრივ უზრუნველყოფას, მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას, უსაფრთხო გარემოს, არქივსა და ექიმის კაბინეტს. ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსია ბატონი ვალერიან მუხიგულაშვილი.
 

ამავე სამსახურში  დასაქმებულები არიან:
 

კანცელარიაში -  დანიელა შმალცელი - კანცელარიის გამგე - (+995) 579 54 00 55

ადამიანურ რესურსებში - ხატია ყურაშვილი - ადამიანური რესურსების მენეჯერი - (+995) 579 54 00 55  

ბუღალტერიაში -  ეკატერინე გიგოლაშვილი - ბუღალტერი - (+995) 579 54 07 77  

სამართლებრივ უზრუნველყოფაში - ნიკა დუდაშვილი - იურისტი - (+995) 579 54 03 33  

ექიმის კაბინეტში - ექიმი  ილონა საყვარელიძე - (+995) 579 54 00 05   და ექთანი ლელა კუდავა - (+995) 579 54 04 54

IT უზრუნველყოფა - კახი ღონღაძე - IT სპეციალისტი,  ვებ-გვერდის ადმინისტრატორი - ლაშა კუპატაძე - (+995) 595 04 25 91  

საერთაშორისო სტუდენტებთან კომუნიკაციის მენეჯერი - გვანცა გულიაშვილი (+995) 593 90 97 92

 

ტელეფონი: (+995 32) 2 54 59 09

 

ადმინისტრაციული სამსახურის (ადმინისტრაცია) დებულება   

ხანძარსაწინააღმდეგო და უსაფრთხოების მექანიზმი   

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმი    

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმი   

შრომის კონტრაქტის ტიპიური ფორმა  

Curriculum Vitae / CV 

 

 
სასარგებლო ბმულები