ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის (ადმინისტრაციული სამსახურის) სტატუსი განისაზღვრება თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის (შემდგომში „თჰუ“) დებულებით. ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი – ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი, რომელიც არის  უნივერსიტეტის უმაღლესი ადმინისტრაციული მმართველი ფინანსური, მატერიალური და ადამიანური რესურსების სფეროში და რომელიც წარმოადგენს თჰუ–ს საფინანსო-ეკონომიკურ ურთიერთობებში; უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია (ადმინისტრაციული სამსახური) აერთიანებს შემდეგ მიმართულებებს:

ა) კანცელარია;

ბ) ბუღალტერია;

გ) საერთაშორისო ურთიერთობები და უცხოელ სტუდენტთა მხარდაჭერა;

დ) სამართლებრივი უზრუნველყოფა;

ე) ადამიანური რესურსების მართვა;

ვ) მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფა;

ზ) უსაფრთხო გარემო;

თ) არქივი;

ი) კარიერული განვითარება და სტუდენტური მხარდაჭერა;

კ) სამეცნიერო კვლევები.

 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი - ბატონი ვალერიან მუხიგულაშვილი 

ელ-ფოსტა: vmukhigulashvili@thu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 2 54 59 09

 

ამავე სამსახურში  დასაქმებულები არიან:

კანცელარიის გამგე - დანიელა შმალცელი - (+995) 579 54 00 55 / dshmaltsel@thu.edu.ge

ბუღალტერი - ეკატერინე გიგოლაშვილი - (+995) 579 54 07 77 / egigolashvili@thu.edu.ge

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და უცხოელი სტუდენტების დახმარების მენეჯერი - ანი აბულაძე - (+995) 577 48 00 47 / abuladzeany@gmail.com

იურისტი - ნიკა დუდაშვილი - (+995) 579 54 03 33 / ndudashvili@thu.edu.ge

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი - 

ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი - თამარ ლომიძე - (+995) 558 15 55 77tamar.lomidzee@gmail.com

IT სპეციალისტი - კახი ღონღაძე - (+995) 577 74 25 37 / kghonghadze@thu.edu.ge

ვებ-დიზაინერი / ადმინისტრატორი - ლაშა კუპატაძე - (+995) 595 04 25 91 / lkupatadze@thu.edu.ge

ექიმი - ილონა საყვარელიძე - (+995) 579 54 00 05 / isakvarelidze@thu.edu.ge

კარიერული განვითარებისა და სტუდენტთა მხარდაჭერის მენეჯერი - ლიკა ჭიღლაშვილი - (+995) 577 77 80 24lika.chig@yahoo.com

სამეცნიერო კვლევების კოორდინატორი - გივი მაკალათია - (+995) 557 35 57 93 givi.makalatia24@gmail.com

 

ადმინისტრაციული სამსახურის (ადმინისტრაცია) დებულება   

ხანძარსაწინააღმდეგო და უსაფრთხოების მექანიზმი   

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმი    

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმი   

შრომის კონტრაქტის ფორმა A  

შრომის კონტრაქტის ფორმა B  

შრომის კონტრაქტის ფორმა C  

Curriculum Vitae / CV    /  Curriculum Vitae / CV  

არქივის დებულება  

 
სასარგებლო ბმულები