დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის (ადმინისტრაციული სამსახურის) სტატუსი განისაზღვრება თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის (შემდგომში „თჰუ“) დებულებით. ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი – ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი, რომელიც არის  უნივერსიტეტის უმაღლესი ადმინისტრაციული მმართველი ფინანსური, მატერიალური და ადამიანური რესურსების სფეროში და რომელიც წარმოადგენს თჰუ–ს საფინანსო-ეკონომიკურ ურთიერთობებში; უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია (ადმინისტრაციული სამსახური) აერთიანებს შემდეგ მიმართულებებს:

ა) კანცელარია;

ბ) ბუღალტერია;

გ) საერთაშორისო ურთიერთობები და უცხოელ სტუდენტთა მხარდაჭერა;

დ) სამართლებრივი უზრუნველყოფა;

ე) ადამიანური რესურსების მართვა;

ვ) მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფა;

ზ) უსაფრთხო გარემო;

თ) არქივი;

ი) კარიერული განვითარება და სტუდენტური მხარდაჭერა;

კ) სამეცნიერო კვლევები.

 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი - ბატონი ვალერიან მუხიგულაშვილი 

ელ-ფოსტა: vmukhigulashvili@thu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 2 54 59 09

 

ამავე სამსახურში  დასაქმებულები არიან:

კანცელარიის გამგე - დანიელა შმალცელი - (+995) 579 54 00 55 / dshmaltsel@thu.edu.ge

ბუღალტერი - ეკატერინე გიგოლაშვილი - (+995) 579 54 07 77 / egigolashvili@thu.edu.ge

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და უცხოელი სტუდენტების დახმარების მენეჯერი - გვანცა გულიაშვილი (+995) 593 90 97 92 / gguliashvili@thu.edu.ge

იურისტი - ნიკა დუდაშვილი - (+995) 579 54 03 33 / ndudashvili@thu.edu.ge

ადამიანური რესურსების მენეჯერი - ხატია ყურაშვილი - (+995) 579 54 00 55 / khkurashvuili@thu.edu.ge

IT სპეციალისტი - კახი ღონღაძე - (+995) 577 74 25 37 / kghonghadze@thu.edu.ge

ვებ-გვერდის ადმინისტრატორი - ლაშა კუპატაძე - (+995) 595 04 25 91 / lkupatadze@thu.edu.ge

ექიმი - ილონა საყვარელიძე - (+995) 579 54 00 05 / isakvarelidze@thu.edu.ge

კარიერული განვითარებისა და სტუდენტთა მხარდაჭერის მენეჯერი - მარიამ ბოჭორიშვილი (+995) 596 10 03 85 / mbochorishvili@thu.edu.ge

სამეცნიერო კვლევების კოორდინატორი - 

 

ადმინისტრაციული სამსახურის (ადმინისტრაცია) დებულება   

ხანძარსაწინააღმდეგო და უსაფრთხოების მექანიზმი   

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმი    

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმი   

შრომის კონტრაქტის ფორმა A  

შრომის კონტრაქტის ფორმა B  

შრომის კონტრაქტის ფორმა C  

Curriculum Vitae / CV    /  Curriculum Vitae / CV  

კარიერული განვითარებისა და სტუდენტური მხარდაჭერის განყოფილების დებულება  

არქივის დებულება  

 
სასარგებლო ბმულები