ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის 24 თებრვლის შედეგები:


აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:


1.      ჯანდაცვის  ფაკულტეტი:

1.1.   ქართულენოვანი/რუსულენოვანი დიპლომირებული სტომატოლოგის   / DDM /პროგრამისთვის:

1.1.1.         გიორგი ბერიაშვილი _ პროფესორის  აკადემიურ თანამდებობაზე  (მიმართულება – ჯანდაცვა, დარგი/სპეციალობა- სტომატოლოგია (ქირურგია)  

1.1.2.         ნინო აბაიშვილი _ ასოცირებული პროფესორის  აკადემიურ თანამდებობაზე  (მიმართულება – ჯანდაცვა, დარგი/სპეციალობა- სტომატოლოგია (თერაპია)  

 

2.     ეკონომიკის, ბიზნესია და მართვის ფაკულტეტი:

2.1. ქართულენოვან  საბაკალავრო პროგრამისთვის:

2.1.1.  ნუნუ აჩუაშვილი _ ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე (მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება; დარგი/სპეციალობა საბუღალტრო აღრიცხვა)

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები