ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები:


აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:


 1.  ჯანდაცვის  ფაკულტეტი:


1.1.  დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის (ქართულენოვანი/ინგლისურენოვანი) ფარგლებში:

1.1.1.  ნინო ჟვანია  - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე  (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა-მედიცინა, სპეციალიზაცია-თერაპია, (ქართულენოვანი/ინგლისურენოვანი).
1.1.2.  თამარ ვახტანგაძე  - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე  (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა-მედიცინა, სპეციალიზაცია-თერაპია,(ქართულენოვანი/ინგლისურენოვანი).
1.1.3.  სერგო ციცხვაია - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა-მედიცინა. სპეციალიზაცია-ქირურგია, (ქართულენოვანი).
1.1.4.  მაკა დარასელია - ასისტენტ- პროფესორი (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა-მედიცინა. სპეციალიზაცია - მეანობა/გინეკოლოგია  (ქართულენოვანი).
1.1.5.  თამარ გოგია- ასისტენტ- პროფესორი (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა-მედიცინა. სპეციალიზაცია - მეანობა/გინეკოლოგია  (ქართულენოვანი).

 

 2.  ჰუმანიტარული ფაკულტეტი:

 

2.1.  ქართულ ენაში მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამისთვის:

2.1.1.  ქეთევან გოჩიტაშვილი - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე  (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ქართული ფილოლოგია/ქართული ენა).

2.1.2.  ჭაბუკი ქირია - ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე   (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ქართული ფილოლოგია/ქართული ენა). 

2.2.  ინგლისურენოვანი თარგმანმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამისთვის:

2.2.1.  ლია ჩხარტიშვილი - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ინგლისური ფილოლოგია/ქვესპეციალიზაცია - ინგლისურენოვანი თარგმანმცოდნეობა.

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები