ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა (ქართულენოვანი/ინგლისურენოვანი):


1.  ლაშა კალმახელიძე - ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა-მედიცინა. სპეციალიზაცია-ქირურგია (ქართულენოვანი/ინგლისურენოვანი); 

2.  ნათია ქაჯაია - ასისტენტ-პროფესორი (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა-მედიცინა. სპეციალიზაცია-მეანობა/გინეკოლოგია (ინგლისურენოვანი); 

3.  ნანა ჯინჭარაძე - ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა-მედიცინა. სპეციალიზაცია-პედიატრია (ქართულ-ინგლისურენოვანი);  

4. გელა ჩადუნელი - ასისტენტ-პროფესორი (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა-მედიცინა. სპეციალიზაცია-ქირურგია) (ქართულენოვანი/ინგლისურენოვანი)

  

ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა:

 

1.  მერი კახაბრიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა-ფარმაცია. სპეციალიზაცია-წამალთა ტექნოლოგია და ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაცია; 

2.  მარიკა შავლაყაძე -  ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა-ფარმაცია. სპეციალიზაცია-ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმია და ფარმაკოგნოზია; 

3.  იმედა რუბაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა- ფარმაცია. სპეციალიზაცია - სპეციალიზაცია-ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმია და ფარმაკოგნოზია; 

 

 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი:

 

1.  მაია ნატროშვილი - ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ინგლისური ფილოლოგია/ქვესპეციალიზაცია - ინგლისურენოვანი  თარგმანმცოდნეობა 

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები