ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

2017 წლის 25 თებერვლის საკონკურსო კომისიის სხდომის შედეგები:


1. ჯანდაცვის  ფაკულტეტი:
 
1.1. მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამაზე (ქართულენოვანი/ინგლისურენოვანი) არჩეულ იქნენ შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:
 
1.1.1. ელენე ნიკობაძე - პროფესორად (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა-მედიცინა);
1.1.2. ილია მუხაძე - პროფესორად (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა-მედიცინა);
1.2.3. პაატა გიორგაძე - ასოცირებულ პროფესორად (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა-მედიცინა);
 
1.2. ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამზე:
 
1.2.1. მანანა ორჯონიკიძე - პროფესორად (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა- ფარმაცია);
1.2.2. მერაბ ლეკვეიშვილი - ასოცირებულ პროფესორად (მიმართულება-ჯანდაცვა; დარგი/სპეციალობა- ფარმაცია) ;
1.2.3. კონსტანტინე კაჭარავა - ასოცირებულ  პროფესორად  (მიმართულება-ჯანდაცვა;
დარგი/სპეციალობა- ფარმაცია) ;
 
2. ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი:


2.1. ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვის საბაკალავრო პროგრამაზე (ქართულენოვანი/რუსულენოვანი):
 
2.1.1. ნანა ბიჩენოვი - ასოცირებულ პროფესორად (ინფორმატიკის მიმართულებით).

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები