ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების  

დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები:


აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

 

 1.  ჯანდაცვის  ფაკულტეტი:

 

1.1.  მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამაზე (ქართულენოვანი):

 

1.1.1.  დავით ჯინჭველაძე  - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ქირურგიის მიმართულებით; 

   

1.1.2.  ციური ერაძე  - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ბიოლოგიის მიმართულებით; 

 

1.1.3.  ეკა ესეუბა - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ბიოლოგიის მიმართულებით; 

 

1.2.  მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამაზე (ინგლისურენოვანი):

 

1.2.1.  დავით ჯინჭველაძე -  ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ქირურგიის მიმართულებით;


1.3.  დიპლომირებული სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამაზე :

 

1.3.1.  თამარ ებანოიძე -  ასისრენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე სტომატოლოგიის მიმართულებით; 

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები