დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ცცხადდება ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების  

დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები:


აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა  შემდეგი პირი:

 

1. ჰუმანიტარული ფაკულტეტი:


1.1.  უცხო ენებისა და თარგმანის  სამაგისტრო პროგრამისთვის:

 

1.1.1. მანანა მათიაშვილი - პროფესორი (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ინგლისური ფილოლოგია/ქვესპეციალიზაცია - ინგლისურენოვანი  თარგმანმცოდნეობა 

 

ვაკანტური დარჩა შემეგი აკადემიური თანამდებობა:

 

2, ეკონომიკის, ბიზნესია და მართვის ფაკულტეტი:

 

2.1. რუსულენოვანი საბაკალავრო პროგრამისთვის:

 

2.1.1. ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება; დარგი/სპეციალობა საბუღალტრო აღრიცხვა) – 1 საშტატო ერთეული;

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები