ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების  

დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები:


აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

 

 1.      ჯანდაცვის  ფაკულტეტი:

 

1.1.   ქართულენოვანი დიპლომირებული სტომატოლოგის   / DDM /პროგრამისთვის:

 

1.1.1.         ნინო აბაიშვილი _ ასოცირებული პროფესორის  აკადემიურ თანამდებობაზე  (მიმართულება – ჯანდაცვა, დარგი/სპეციალობა- სტომატოლოგია (თერაპია)  

 

2.            ეკონომიკის, ბიზნესია და მართვის ფაკულტეტი:

 

2.1. ქართულენოვან  საბაკალავრო პროგრამისთვის:

 

2.1.1.  ნუნუ აჩუაშვილი _ ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე (მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება; დარგი/სპეციალობა საბუღალტრო აღრიცხვა)

 

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები