ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

შპს  „ თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის“  16 ივნისის  ღია კონკურსს შედეგები:


1. სამართლის  ფაკულტეტი:

 

1.1. სამართლის საბაკალავრო  პროგრამის ფარგლებში:

 

1.1.1. აფილირებული ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება – სამართალი, დარგი/სპეციალობა-სისხლის სამართლის მიმართულებით) 1 საშტატო ერთეული; -  ვაკანტური

 

1.1.2. აფილირებული ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება – სამართალი, დარგი/სპეციალობა - საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით) 1 საშტატო ერთეული - ვაკანტური

 

2. ჰუმანიტარული  ფაკულტეტი: 

 

2.1. კობა წურწუმია  - აფილირებული პროფესორი  (მიმართულება-ინგლისური ფილოლოგია/ინგლისური ლიტერატურა)  _ 1 საშტატო ერთეული

2.1. აფილირებული ასოცირებული პროფესორი  (მიმართულება-ინგლისური ფილოლოგია/ინგლისური ენა)  _ 1 საშტატო ერთეული - ვაკანტური

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები