თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი - აკადემიური კალენდარი
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

აკადემიური კალენდარი


2017-2018 სასწავლო წელი 

გაზაფხულის  სემესტრი


2017-2018 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრისათვის სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:


სააუდიტორიო მეცადინეობები                   12 თებერვალი – 02 ივნისის ჩათვლით
შუალედური გამოცდა 10 აპრილიდან  - 16 აპრილის ჩათვლით     
შუალედური გამოცდის აღდგენა 28 მაისიდან  - 02 ივნისის ჩათვლით
დასკვნითი გამოცდები 04 ივნისიდან - 23 ივნისის ჩათვლით
დამატებითი გამოცდები 25 ივნისიდან - 30 ივნისის ჩათვლით

 

უქმე დღეები:

3 მარტი -  დედის დღე

8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე

6-9 აპრილი - აღდგომის კვირეული

9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე

12 მაისი - ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე

26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე

 
სასარგებლო ბმულები