დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

როგორ შეაფასებთ ახალ საიტს?
ახალი კარგია
ძველი ჯობდა
 

აკადემიური პროგრამების კატალოგი 2016 

 

1. სამართლის ფაკულტეტი:

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა   

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის დანართი   


2. ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი:

ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა - საბაკალავრო პროგრამა   

ბიზნენის ორგანიზაცია და მართვა - საბაკალავრო პროგრამის დანართი   

 

ტურიზმი - საბაკალავრო პროგრამა   

ტურიზმი - საბაკალავრო პროგრამის დანართი   

 

 

Организация и управление бизнеса - Бакалаврская программа  
Организация и управление бизнеса - приложение - структура программы   

 

 

3. ჰუმანიტარული ფაკულტეტი:

ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამა   

ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამის დანართი   

 

ფსიქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამა 

ფსიქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამის დანართი 

 

 

«Славянская филология»  - Магистерская программа  

«Славянская филология» - приложение - структура программы   

 

4. ჯანდაცვის ფაკუკლტეტი:

დიპლომირებული სტომატოლოგი - სამედიცინო განათლების ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა   

 

Дипломированный стоматолог - одноступенчатая медицинская образовательная программа   

 


 
სასარგებლო ბმულები