დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა


თჰუ-ს აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 20 აპრილის №1/2013 გადაწყვეტილებით განისაზღვრა 9  წევრით; აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 20 აპრილის №1 გადწყვეტილების, თჰუ-ს აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების ასარჩევად შექმნილი საარჩევნო კომისიის 2013 წლის 18 მაისის №1/2013 ოქმისა და თჰუ-ს რექტორის 2013 წლის 24 მაისის №49/01 ბრძანების შესაბამისად, თჰუ-ს აკადემიური საბჭო არჩეულია შემდეგი შემადგენლობით:


1. ვალენტინა საყვარელიძე (თჰუ-ის რექტორი) - თავმჯდომარე;
2. კახი ყურაშვილი (სამართლის ფაკულტეტი) - მდივანი;
3. თამარ ჩიტოშვილი (სამართლის ფაკულტეტი);
4. ილონა საყვარელიძე (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);
5. ტატიანა ზუბიაშვილი (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);
6. მაკა კაჭარავა (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);
7. ვაკანტური (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);
8. ვაკანტური (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);
9. მადონა გელაშვილი (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი).


თჰუ-ს აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარეა პროფესორი ვალენტინა საყვარელიძე;
თჰუ-ს აკადემიური საბჭოს მდივანია პროფესორი კახი ყურაშვილი.


თჰუ-ს აკადემიური საბჭოს უფლებამოსილების ვადაა - 2017 წლის 24 მაისი.


თჰუ-ს აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებები

2017

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 14.02.2017 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.02.2017 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 18.01.2017 – №01

2016

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 06.12.2016 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 18.10.2016 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 19.08.2016 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 20.04.2016 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.02.2016 №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 29.01.2016  №01

2015

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 28.12.2015 №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 06.11.2015  №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 25.07.2015  №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 18.07.2015  №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 23.06.2015 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 01.04.2015 – №01

2014

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 26.12.2014 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 03.05.2014 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 15.04.2014 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.02.2014 – №01

2013

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 27.12.2013 – №08

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 20.12.2013 – №07

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 25.11.2013 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 26.10.2013 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.09.2013 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 17.08.2013 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 11.05.2013 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 20.04.2013 – №01

2012

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 06.10.2012 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 15.06.2012 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 21.04.2012 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.04.2012 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 04.02.2012 – №01

2011

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.11.2011 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 31.05.2011 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 15.01.2011 – №01

2010

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.11.2010 – №12

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 30.10.2010 – №11

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 02.10.2010 – №10

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 22.05.2010 – №09

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 26.04.2010 – №08

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 24.04.2010 – №07

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 17.04.2010 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.04.2010 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 04.03.2010 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 23.02.2010 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 05.02.2010 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 17.01.2010 – №01

2009

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.09.2009 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 01.09.2009 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 23.05.2009 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 14.04.2009 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 14.03.2009 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 14.02.2009 – №01

2008

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 10.06.2008 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 21.04.2008 – №01

2007

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 01.10.2007 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.09.2007 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.07.2007 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 10.01.2007 – №01

2006

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 01.07.2006 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 25.02.2006 – №01

 
სასარგებლო ბმულები