დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი, ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი. 2006 წელს თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი, ქალბატონი თამარი არის მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, კვალიფიკაციით ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი. 1993 წლიდან დღემდე მუშაობს კანისა და ვენსნეულებათა ეროვნულ ცენტრში ექიმი დერმატოლოგის თანამდებობაზე. 1996 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ მოღვაწეობას სხვადასხვა უნივერსიტეტების მედიცინის ფაკულტეტებზე. არის 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ასევე წარმატებით მონაწილეობს სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებსა და გრანტებში. არის ევროპის დერმატოლოგთა ასოციაციის წევრი, საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციის წევრი, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს წევრი, წიგნის „დიდი საოჯახო ენციკლოპედია“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი.  2013 წლიდან დღემდე მუშაობს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე.

 

მინიჭებული აქვს ეკონომისტის კვალიფიკაცია სტატისტიკის სპეციალობით თბილისის  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (საქართველო, 1997წ.) მიერ; აგრეთვე ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი (2012წ.) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სადისერტაციო  საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.  2011-2015 წწ. მუშაობდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში (ეროვნული ანგარიშების სამმართველოში). 2004-2015 წწ. იყო სხვადასხვა პროექტების და სამეციერო გრანტების მონაწილე. 1997 წლიდან ეწევა სამეცნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობას სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; არის 8 სახელმძღვანელოს, მონოგრაფიისა და 30-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

 

 

 
სასარგებლო ბმულები