თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი!
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი