თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი - თჰუსა და ტურიზმის და მენეჯმენტის აკადემიას შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი