თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი - თჰუში ჩატარდა ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი