ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის საბჭოს 2017 წლის 11 თებერვლის N2 სხდომაზე განხილულ იქნა და თჰუ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 14 თებერვლის N3 გადაწყვეტილებითა და თჰუ რექტორის 2017 წლის 14 თებერვლის N28/01 ბრძანებით დამტკიცდა საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა!


აღნიშნული პროგრამა აკრედიტაციის მისანიჭებლად წარედგინება სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს და დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში მისი ამოქმედება განხორციელდება 2017–2018 სასწავლო წლიდან;

 

იხილეთ:

 

საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა 

საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის დანართი 

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები