თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი - კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი