დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

 

შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტსა და შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

 

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატასა და შპს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

 

საქართველოს სახელმწიფო მოდერნიზაციის ინსტიტუტსა და შპს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 

 

თბილისის მერიის ააიპ სამართლებრივი დამხარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალურ ცენტრსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის იურიდიული კლინიკური განათლების მიღების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულება  

 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 


ააიპ აისეკ საქართველოსა და შპს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის პარტნიორული შეთანხმება

 

კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

 

ინოვაციების განვითარების ფონდსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი  


შ.პ.ს. ადვოკო კონსალტინგსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

თბილისის საქალაქო სასამართლოსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

საადვოკატო ბიურო OK & CG-სა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


ააიპ სოციალურ კულტურული განვითარების ცენტრსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიციასა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ  


ააიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


სსიპ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი   

 

სს პრივატბანკსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ხელშეკრულება სტუდენტთა პრაქტიკული მეცადინეობების შესახებ  

 

შპს ტრავმატოლოგსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


შპს ენდოკრინოლოგიის ეროვნულ ინსტიტუტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


სს კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნულ ცენტრსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


შპს  თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


შპს ჯანმრთელობის ცენტრსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


შპს კლასიკ დენტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


სს თ. ცეცხლაძის სახელობის №2 სტომატოლოგიურ პოლიკლინიკასა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


შპს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


შპს კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევით ეროვნულ ცენტრსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


შპს ამტელ ჰოსპიტალ პირველ კლინიკურსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


შპს ახალ სამშობიარო ცენტრსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


შპს კლინიკა მედიკასა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

 
სასარგებლო ბმულები