დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შეცვლის ან/და გაუქმების შემთხვევაში, პროფესიული სტუდენტებისათვის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უზრუნველყოფის შესახებ  


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან/და გაუქმების შემთხვევაში, სტუდენტებისათვის ამავე სპეციალობის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უზრუნველყოფის შესახებ  


თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ბიზნესის ადმინისტრირების, სამართლის და ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამების შეცვლის ან/და გაუქმების შემთხვევაში, სტუდენტებისათვის ამავე სპეციალობის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უზრუნველყოფისა და ამავე პროგრამების განხორციელების შესახებ   


ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლასა და თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

 
სასარგებლო ბმულები