ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შეცვლის ან/და გაუქმების შემთხვევაში, პროფესიული სტუდენტებისათვის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უზრუნველყოფის შესახებ  

 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან/და გაუქმების შემთხვევაში, სტუდენტებისათვის ამავე სპეციალობის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უზრუნველყოფის შესახებ  


ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლასა და თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

 
სასარგებლო ბმულები