დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

განათლებისა და სამეცნიერო ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრსა და შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  


ვარშავის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი   

 

შიაულიაის უნივერსიტეტსა (ლიტვა, ქ. შიაულიაი) და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ხელშეკრულება ორმხრივი თანამშრომლობის შესახებ  

 

ევროაზიურ ღია უნივერსიტეტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

 

DMEDICAL-სა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის შეთანხმება   

 

სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტთა სტაჟირება გერმანიაში   

 
სასარგებლო ბმულები