ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

"სამეცნიერო კონფერენცია სამართალში"

 

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს. კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური. კონფერენციის მასალათა კრებული გამოქვეყნდება ბეჭდური სახით. კონფერენციაზე წარმოსაგენი ნაშრომი უდნა ეხებოდეს სამართლის აქტუალურ საკითხებს; კონფერენციაზე მონაწილეობის მსურველებმა ნაშრომი თჰუ სამართლის ფაკულტეტის საპროფესოროში უნდა წარმოადგინონ 2018 წლის 1 მაისამდე. ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდე A4 ფორმატის 10 გვერდს. რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ელექტრონული ვარიანტი Microsoft Word-ის ფორმატში (რომელშიც მითითებული უნდა იყოს ავტორის სახელი და გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია); შრიფტი - Sylfaen; შრიფტის ზომა - 11; სტრიქონებს შორის ინტერვალი - 1.


კორფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები, ხოლო საუკეთესო ნაშრომების სამ ავტორს სპეციალური პრიზები, რომელსაც გამოავლენს შესაბამისი კომისია;

 

კონფერენცია ჩატარდება: 2018 წლის 15 მაისს 15 საათზე, თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში.

მისამართი: ქ. თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ. N31

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები