ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

2018 წლის გაზაფხულის სემესტრი:

 

ქართული სექტორი:

II სემესტრი  

IV სემესტრი  

VI სემესტრი  

VIII სემესტრი  

 

Русский сектор:

II семестр  
IV семестр  
VI семестр  
VIII семестр  


 
სასარგებლო ბმულები