დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

2017 წლიდან თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა განსაზღვრულია 14 წევრით.

 

 №          სახელი, გვარი                   თანამდებობა          
  1

მადონა გელაშვილი

პროფესორი
  2 ნოდარ გრძელიშვილი პროფესორი
  3 ირმა დიხამინჯია პროფესორი
  4 ბესარიონ ნაყოფია პროფესორი
  5 ნინო ქეცბაია ასოცირებული პროფესორი
  6 ნატო გეგენავა ასოცირებული პროფესორი
  7 ქრისტინა ჯღანჯღავა ასოცირებული პროფესორი
  8 ამალია არუთინოვა ასოცირებული პროფესორი
  9 რომან მაისურაძე ასოცირებული პროფესორი
 10 ლანა მზარელუა ასოცირებული პროფესორი
 11 შორენა მეტრეველი ასისტენტ-პროფესორი
 12 მერაბ ჩახვაშვილი სტუდენტი
 13 თათია სარიშვილი სტუდენტი
 14 ილია სირაბიძე სტუდენტი

 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმები

 

2017 წელი

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 10.02.2017 №04

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.02.2017 №03

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.01.2017 №02

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.01.2017 №01

2016 წელი

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.12.2016 №45

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 08.12.2016 №44

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.11.2016 №43

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.11.2016 №42

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.11.2016 №41

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.10.2016 №40

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.10.2016 №39

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.10.2016 №38

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.10.2016 №37

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.09.2016 №35

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 03.09.2016 №36

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 29.09.2016 №34

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.09.2016 №33

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.09.2016 №32

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.09.2016 №31

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.09.2016 №30

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 10.09.2016 №29

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 09.09.2016 №28

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.09.2016 №27

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.08.2016 №26

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 09.08.2016 №25

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.08.2016 №24

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.07.2016 №23

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.06.2016 №22

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.06.2016 №21

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 26.06.2016 №20

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 22.06.2016 №19

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.06.2016 №18

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.06.2016 №17

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 20.05.2016 №16

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 03.05.2016 №15

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 29.03.2016 №14

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 26.03.2016 №13

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.03.2016 №12

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.03.2016 №11

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.03.2016 №10

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 15.02.2016 №08

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.02.2016 №07

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 05.02.2016 №06

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.02.2016 №05

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.01.2016 №04

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.01.2016 №03

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.01.2016 №02

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.01.2016 №01

2015 წელი

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 09.11.2015 №22 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 26.10.2015 №21 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.09.2015 №20 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 25.09.2015 №19 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 15.09.2015 №18 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.09.2015 №17 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 03.08.2015 №16 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.06.2015 №15 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.06.2015 №14

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 15.05.2015 №13

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.05.2015 №12

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.04.2015 №11

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.04.2015 №10 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.03.2015 №09

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 05.03.2015 №08

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.02.2015 №07

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.02.2015 №06

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.02.2015 №05 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.02.2015 №04

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.02.2015 №03

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 10.02.2015 №02

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.01.2015 №01


2014 წელი

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 26.12.2014 №39

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.12.2014 №38

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.12.2014 №37

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 07.12.2014 №36

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.11.2014 №35

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 20.11.2014 №34

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.11.2014 №33

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.11.2014 №32

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 31.10.2014 №31

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 22.10.2014 №30

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 20.10.2014 №29

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.10.2014 №28

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 09.10.2014 №27

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 29.09.2014 №26

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 26.09.2014 №25 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.09.2014 №24

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.09.2014 №23

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.09.2014 №22

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.09.2014 №21

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 16.09.2014 №20 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 15.09.2014 №19

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.09.2014 №18

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 09.09.2014 №17

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 22.07.2014 №16

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 16.07.2014 №15 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 03.07.2014 №14

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.07.2014 №13

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.05.2014 №12

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.05.2014 №11

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 05.05.2014 №10

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 15.04.2014 №09

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 25.03.2014 №08

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.03.2014 №07

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.02.2014 №06

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 25.02.2014 №05

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.02.2014 №04

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 15.02.2014 №03

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.02.2014 №02

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.01.2014 №01

2013 წელი

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 09.11.2013 №30

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.11.2013 №29

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.10.2013 №28

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 25.10.2013 №27

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.10.2013 №26

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 16.10.2013 №25

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.10.2013 №24

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 08.10.2013 №23

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.10.2013 №22

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 25.09.2013 №21

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.09.2013 №20

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.09.2013 №19

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.09.2013 №18

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.08.2013 №17

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.08.2013 №16

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 15.09.2013 №15

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 08.08.2013 №14

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.07.2013 №13

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 22.07.2013 №12

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.06.2013 №11

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 07.06.2013 №10

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 10.05.2013 №09

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.03.2013 №08

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.03.2013 №07

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 15.03.2013 №06

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.02.2013 №05

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 22.02.2013 №04

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.02.2013 №03

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 15.02.2013 №02

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.01.2013 №01

2012 წელი

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 25.12.2012 №26

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.12.2012 №25

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.11.2012 №24

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.10.2012 №23

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 16.10.2012 №22

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.10.2012 №21

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 03.10.2012 №20

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 29.09.2012 №19

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.09.2012 №18

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.09.2012 №17

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.09.2012 №16

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.09.2012 №15

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 22.08.2012 №14

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 20.08.2012 №13

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 05.08.2012 №12

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.07.2012 №11

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.06.2012 №10

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 07.06.2012 №09

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.06.2012 №08

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 16.05.2012 №07

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.03.2012 №06

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 07.03.2012 №05

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.02.2012 №04

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.02.2012 №03

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 25.02.2012 №02

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 16.01.2012 №01

2011 წელი

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.02.2011 №22

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 10.11.2011 №21

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 03.11.2011 №20 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.10.2011 №19

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.10.2011 №18

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.09.2011 №17

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.09.2011 №16

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 10.09.2011 №15 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.09.2011 №14

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.09.2011 №13

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 31.08.2011 №12

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.08.2011 №11

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 15.08.2011 №10 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.07.2011 №09

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 25.06.2011 №08

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 29.05.2011 №07

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.05.2011 №06

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 29.04.2011 №05

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 26.04.2011 №04

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.02.2011 №03

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.02.2011 №02

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.01.2011 №01

 
სასარგებლო ბმულები