ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი  თანამშრომლობს  შემდეგ  უნივერსიტეტებთან და კვლევით ცენტრებთან მეცნიერების, ტექნოლოგიის, განათლებისა და კვლევების მიმართულებით:

 

აზერბაიჯანის სამედიცინო უნივერსიტეტი  

აშაფენბურგის გამოყენებით მეცნიერების უნივერსიტეტი  

ბიდგოშის ეკონომიკის უნივერსიტეტი 

ბელორუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბოგომოლეცის ეროვნული სამედიცინო უნივერსიტეტი  

ჩრდილო ოსეთის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია  

მიკოლას რომერის უნივერსიტეტი  

ინსუბრიის უნივერსიტეტი  

რუმინეთის პიტესტის უნივერსიტეტი  

ლატვიის უნივერსიტეტი  

განათლებისა და სამეცნიერო ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი  

ლიტვის შიაულიაის უნივერსიტეტი  

ევროაზიური ღია უნივერსიტეტი  

DMEDICAL-ს უნივერსიტეტი  

 
სასარგებლო ბმულები