ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 
 
თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის პრორექტორია

პროფესორი კახი ყურაშვილი

სამართლის დოქტორი, პროფესორი. სამეცნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევა სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. არის 20-ზე მეტი მონოგრაფიისა და სამეცნიერო სტატიის ავტორი, 10-ზე მეტი მონოგრაფიისა და სახელმძღვანელოს სამეცნიერო რედაქტორი, რეცენზენტი; რამოდენიმე აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამის ავტორი/თანაავტორი და ხელმძღვნელი, კონსტიტუციური სამართლის, ადმინისტრაციული სამართლისა და მედია სამართლის მიმართულებებით 20-მდე დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 2014 წლიდან არის ააიპ “სამართლის მეცნიერთა კავშირის” დამფუძნებელი წევრი. არის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ „დიპლომატია და სამართალი“ სარედაქციო საბჭოს წევრი. 2015 წლიდან არის ევროპის საბჭოს ექსპერტი მედია სამართალში. 2016 წლიდან ხელმძღვანელობს სს “სილქნეტის” იურიდიულ დეპარტამენტს. 2017 წლიდან ვადიანი შრომითი კონტრაქტის საფუძველზე არის სსიპ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის კონსულტანტი მედია სამართლის მიმართულებით საკანონმდებლო რეფორმების მიმართულებით. 2001-2003 წლებში იყო სამართლებრივი რეფორმების უზრუნველყოფის უფროსი საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიაში. 2003-2016 წლებში მუშაობდა სსიპ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსად. 2009 წელს დაინიშნა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ, იყო თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი; 2009 წელს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დაინიშნა საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრად, იყო ამავე კომისიის სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი, ასევე საქართველოს კონსტიტუციის შესწორებების მომზადებისა და მიღების მიზნით 2010-2012 წლებში საქართველოს პარლამენტის მიერ შექმნილი საორგანიზაციო კომისიების წევრი; 2010 წელს, შემდგომ 2013 წელს საქართველოს პრემიერ-მინინსტრის მიერ დაინიშნა საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს თავმჯდომარედ.

         


         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
სასარგებლო ბმულები