ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

 

▲ ბიზნესის, ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამა:


☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

☑ სწავლის საფასური - 2000 ლარი;

 

ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა - საბაკალავრო პროგრამა   

ბიზნენის ორგანიზაცია და მართვა - საბაკალავრო პროგრამის დანართი   


 

▲ ბიზნესის, ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამა:


☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - რუსული;

☑ სწავლის საფასური - 2000 ლარი;

 

ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა - საბაკალავრო პროგრამა (რუსული)  

ბიზნენის ორგანიზაცია და მართვა - საბაკალავრო პროგრამის დანართი (რუსული)  


 

▲ ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა:


☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

☑ სწავლის საფასური - 2000 ლარი;

 

ტურიზმი - საბაკალავრო პროგრამა   

ტურიზმი - საბაკალავრო პროგრამის დანართი   

 
სასარგებლო ბმულები