ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

 

▲ სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა:


☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 5 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

☑ სწავლის საფასური - 2500 ლარი;

 

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა   

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის დანართი  


 

▲ სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა:


☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 5 წელი;
☑ სწავლების ენა - რუსული;

☑ სწავლის საფასური - 2500 ლარი;

 

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა (რუსული)  

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის დანართი (რუსული)  


 

▲ ფარმაციის საგანმანათლებლო პროგრამა:


☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

☑ სწავლის საფასური - 2500 ლარი;

 

ფარმაცია - საგანმანათლებლო პროგრამა  

ფარმაცია - საგანმანათლებლო პროგრამის დანართი  

 
სასარგებლო ბმულები