ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რიდერი:

 

საქმიანი ურთიერთობების კულტურა, ხიზანიშვილი, ყულიჯანაშვილი, წიქარიძე, 2007  

რუკათმცონდეობა და გეოინფორმაციული კარტოგრაფია, თენგიზ გორდეზიანი, 2011  

კომერციული ბანკის მენეჯმენტი, აუდიტი, მარკეტინგი, ციური ოქრუაშვილი, 2009  

მენეჯმენტის საფუძვლები, გ. შუბლაძე, ბ. მღებრიშვილი, ფ. წოწკოლაური, 2008  

გეოინფორმატიკის საფუძვლები, რომან მაისურაძე, თენგზ გორდეზიანი, 2012  

პროექტების მენეჯმენტი, გ.შიხაშვილი, მ. გედევანიშვილი, კ. რუსიძე, 2012  

ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები, შენგელია, 2008  

საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა, გეგენავა, ქირია, 2017  

ბიზნეს კომუნიკაცია, გ. ჩაჩანიძე, ქ. ნანობაშვილი, 2008  

ოპერაციული მენეჯმენტი, ბადრი რამიშვილი, 2013  

საერთაშორისო მენეჯმენტი, თამარ ღამბაშიძე, 2008  

რისკები და დაზღვევა, შონია, ბენიძე, ბიწაძე, 2010  

ტურიზმის გეოგრაფია, ნინო პავლიაშვილი, 2018  

მოსახლეობის გეოგრაფია, გიორგი გოგსაძე, 2008  

საექსკურსიო საქმე, ნიკო კვარაცხელია, 2015  

ფარმაციის საქმიანობის საფუძვლები, 2015  

კარტოგრაფია, თენგიზ გორდეზიანი, 2014  

საჯარო ფინანსები, როუზენი ჰ.ს., 2006  

საქართველოს საგადასახდო კოდექსი  

ტურიზმი, გურანდა თორდია. 2018  

Seven Steps for Effective Leadership Development, Oracle, 2012  

В Мире Экономики, Л.С. Пухаева, Л.Н. Ольхова, 2002  

What Makes a Leader?, Daniel Goleman, 2006  

 
სასარგებლო ბმულები