დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

2017 წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო ცხრილები:

 

♦ კურსი I

♦ კურსი II

♦ კურსი III

♦ კურსი IV


2017 Расписание обучений:

 
სასარგებლო ბმულები