ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

2018 წლიდან თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა განსაზღვრულია 25 წევრით.

 

სახელი, გვარი

თანამდებობა

1

ვალენტინა საყვარელიძე

პროფ.

2

ვაკანტური

პროფ.

ირინა ჯობავა

პროფ.

4

მარინა ბალიაშვილი

პროფ.

რუსუდან ესებუა

პროფ.

მანანა მათიაშვილი

პროფ.

ნინო ნასყიდაშვილი

ასოც. პროფ.

ირმა გულორდავა

ასოც. პროფ.

ინგა მორგოშია

ასოც. პროფ.

10 

ირმა ზაქარაია

ასოც. პროფ.

11 

კახა კვაშილავა

ასოც. პროფ.

12 

მაია აღაია

ასოც. პროფ.

13 

სოფიო მორალიშვილი

ასოც. პროფ.

14 

ელენე ჩომახიძე

ასოც. პროფ.

15 

ლია ქურხული

ასოც. პროფ.

16 

ნანული ცხვედაძე

ასოც. პროფ.

17

ლია ჩხარტიშვილი

ასოც. პროფ.

18 

მაია ნატროშვილი

ასოც. პროფ.

19

თამარ გვიანიშვილი

ასისტენტ-პროფ. 

20 

ჭაბუკი ქირია

ასისტენტ-პროფ. 

21 

მეგი ჯიბლაძე

სტუდენტი

22 

ანა გოიაეცი

სტუდენტი

23 

თინიკო დიაკონიძე

სტუდენტი

24 

მიხეილ ბიბილური

სტუდენტი

25 

ნინო სუდაძე

სტუდენტი

 

 
სასარგებლო ბმულები