ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 
განცხადებები
 
სიახლეები
 
ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია „Southwestern Advantage“-ის წარმომადგენლების შეხვედრა სტუდენტებთან

ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია „Southwestern Advantage“-ის წარმომადგენლების შეხვედრა სტუდენტებთან

2019 წლის პირველ აპრილს ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია „Southwestern Advantage“-ის წარმომადგენლებთან შედგა სტუდენტთა შეხვედრა. აღნიშნული ორგანიზაცია გეგმავს ტრენინგთა კურსს, რომელიც სტუდენტს დაეხმარება საკუთარი უნარ-ჩვევების უკეთ შეცნობასა და განვითარებაში, ლიდერისა და გუნდური მუშაობის უნარების ჩამოყალიბებასა და მოტივაციის ამაღლებაში. ტრენინგის წარმატებით გავლის შემდეგ შერჩეულ სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა ზაფხულის პერიოდში დასაქმდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში

 
სტუდენტური მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახურის შეხვედრა სტუდენტებთან

სტუდენტური მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახურის შეხვედრა სტუდენტებთან

2019 წლის 21 მარტს 15:00 სთ-ზე თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტური მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახურის მიერ შედგა ორგანიზებული შეხვედრა სტუდენტებთან, რომელიც მიზნად ისახავს არა მხოლოდ სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, მათი უფლებების დაცვას, სტუდენტთა მხარდაჭერასა და მათ კონსულტირებას კარიერის დაგეგმვის კუთხით, არამედ ის ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი პოლიტიკის მიზნების განხორციელებას შრომის ბაზარზე უფრო მორგებული, ეფექტური განათლებისა და პროფესიული გადამზადების სისტემის ჩამოყალიბებას.

 
სტუდენტური კონფერენცია 2019

სტუდენტური კონფერენცია 2019

2019 წლის 30 მაისს, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ორგანიზებით, ჩატარდა სტუდენტური კონფერენცია თემაზე: „ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს ბაკალავრიატის საფეხურის ქართული და რუსული პროგრამების სხვადასხვა კურსის სტუდენტებმა. კონფერენციაზე წარმოდგენილი თემები შეეხებოდა საქართველოს, აზერბაიჯანის და სხვა ქვეყნების ეკონომიკურ მდგომარეობას, ბიზნესის განვითარებას ტურიზმისა და სხვა მიმართულებებით, ამ ქვეყნებში განხორციელებულ და დაგეგმილ რეფორმებს. თითოეული გამომსვლელის შემდეგ გაიმართა დისკუსია განხილული თემების გარშემო. კონფერენციის ბოლოს, ჟიურიმ შეარჩია 3 საუკეთესო მომხსენებელი, რომლებიც დასაჩუქრდნენ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გადმოცემული წიგნებით. ყველა მონაწილეს გადაეცა კონფერენციაში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. კონფერენციისთვის მომზადებული მოხსენებები გამოიცემა კრებულის სახით.

 
საჯარო ლექცია, თემაზე: „ეკონომიკური ზრდის დეტერმინანტები და მსოფლიო გამოცდილება“

საჯარო ლექცია, თემაზე: „ეკონომიკური ზრდის დეტერმინანტები და მსოფლიო გამოცდილება“

2019 წლის 7 მაისს, 14:00 საათზე თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით, გაიმართა თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორის - ბადრი გელიტაშვილის საჯარო ლექცია, თემაზე: „ეკონომიკური ზრდის დეტერმინანტები და მსოფლიო გამოცდილება“

 
საჯარო ლექცია, თემაზე: „გადაწყვეტილების მიღების გამოყენებითი მოდელები“

საჯარო ლექცია, თემაზე: „გადაწყვეტილების მიღების გამოყენებითი მოდელები“

2019 წლის 7 მაისს, 13:00 საათზე თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით, გაიმართა ეროვნული სამეცნიერო უნივერსიტეტის ეკონომიკის უმაღლესი სკოლის პროფესორის - ფუად ალესკეროვის საჯარო ლექცია, თემაზე: „გადაწყვეტილების მიღების გამოყენებითი მოდელები“

 
„მე ვსაუბრობ ქართულად“

„მე ვსაუბრობ ქართულად“

თჰუ კვლევებისა და განვითარების ცენტრის, ჰუმანიტარული ფაკულტეტისა დასტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახურისორგანიზებით, 2019 წლის 16 აპრილს გაიმართა დედაენის დღისადმი მიძღვნილიღონისძიება - „მე ვსაუბრობ ქართულად“. თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლოუნივერსიტეტის სტუდენტებმა წარმოადგინეს თავიანთი მოხსენებები.

 
ტრენინგი თემაზე „კვლევის მეთოდები მედიცინაში“

ტრენინგი თემაზე „კვლევის მეთოდები მედიცინაში“

კვლევებისა და განვითარების ცენტრისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „კვლევის მეთოდები მედიცინაში“. ტრენინგს გაუძღვა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ია თაბორიძე.

 
2019 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსი

2019 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს 2019 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსს. ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების კონკურსში გრანტის მოპოვების მიზნით, პროექტი უნდა წარმოადგინოს ახალგაზრდა მეცნიერმა, რომელსაც დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი მიენიჭა კონკურსის გამოცხადების თარიღამდე 7 წლის განმავლობაში და მასპინძელმა დაწესებულებამ ერთობლივად. ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსში პროექტების წარდგენა შესაძლებელია სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორით განსაზღვრულ შემდეგ მიმართულებებში:

 
საერთაშორისო მულტიდისციპლინური ფორუმი

საერთაშორისო მულტიდისციპლინური ფორუმი

2019 წლის 4-5 სექტემბერს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი ევროპის სამეცნიერო ინსტიტუტთან ერთად ბათუმის წარმომადგენლობაში გამართავს საერთაშორისო მულტიდისციპლინურ ფორუმს. ფორუმში მონაწილეობა შეუძლია როგორც ქართველ, ისე უცხოელ მეცნიერებს. დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ლინკს: http://emf.euinstitute.net პატივისცემით, თჰუ კვლევებისა და განვითარების ცენტრი - ია თაბორიძე, გივი მაკალათია

 
სასარგებლო ბმულები