ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ცცხადდება ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების  

დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები:


აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა  შემდეგი პირი:

 

1. ჰუმანიტარული ფაკულტეტი:


1.1.  უცხო ენებისა და თარგმანის  სამაგისტრო პროგრამისთვის:

 

1.1.1. მანანა მათიაშვილი - პროფესორი (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ინგლისური ფილოლოგია/ქვესპეციალიზაცია - ინგლისურენოვანი  თარგმანმცოდნეობა 

 

ვაკანტური დარჩა შემეგი აკადემიური თანამდებობა:

 

2, ეკონომიკის, ბიზნესია და მართვის ფაკულტეტი:

 

2.1. რუსულენოვანი საბაკალავრო პროგრამისთვის:

 

2.1.1. ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება; დარგი/სპეციალობა საბუღალტრო აღრიცხვა) – 1 საშტატო ერთეული;

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები