დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

როგორ შეაფასებთ ახალ საიტს?
ახალი კარგია
ძველი ჯობდა
 

2016 წლიდან თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა განსაზღვრულია 15 წევრით.

 

 

 №          სახელი, გვარი                   თანამდებობა          
1

ილონა საყვარელიძე

პროფესორი
2 ნინო ორმოცაძე პროფესორი
3 ტატიანა ზუბიაშვილი პროფესორი
4 ხათუნა ქორიძე პროფესორი
5 თამარ მოსიძე პროფესორი
6 ელენე ნიკობაძე პროფესორი
7 ხათუნა კალაძე ასოცირებული პროფესორი
8 ვლადიმერ ხუტაშვილი ასოცირებული პროფესორი
9 ირინა კალანდაძე ასოცირებული პროფესორი
10 გიორგი ბერიაშვილი
ასოცირებული პროფესორი
11 რუსუდან დევნოზაშვილი ასოცირებული პროფესორი
12 თამარ ებანოიძე ასისტენტ-პროფესორი
13 თამარ სიყმაშვილი სტუდენტი
14 თინათინ ჩადუნელი სტუდენტი
15 თამარ მერებაშვილი სტუდენტი

 

 

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმები

2017 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.01.2017 №05

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 20.01.2017 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.01.2017 №03

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 10.01.2017 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 05.01.2017 №01

2016 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.12.2016 №33

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.12.2016 №32

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.11.2016 №31

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.11.2016 №30

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 03.11.2016 №29

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.10.2016 №27

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.10.2016 №25

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.09.2016 №23

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.09.2016 №17

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 09.08.2016 №15

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.06.2016 №13

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.06.2016 №12

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.06.2016 №11

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.06.2016 №10

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.05.2016 №09

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 20.04.2016 №08

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 08.04.2016 №07

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.04.2016 №06

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 26.03.2016 №05

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.02.2016 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.02.2016 №03

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.01.2016 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.01.2016 №01

2015 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.06.2015 №20

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.06.2015 №19

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.06.2015 №18

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.06.2015 №17

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.05.2015 №16

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 08.05.2015 №15

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.05.2015 №14

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 05.05.2015 №13

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 01.05.2015 №12

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.04.2015 №11

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.04.2015 №10

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.04.2015 №09

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.04.2015 №08

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.03.2015 №07

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.02.2015 №06

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.02.2015 №05

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.02.2015 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 10.02.2015 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.01.2015 №01

2014 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 26.12.2014 №27

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 25.12.2014 №26

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.12.2014 №25

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.11.2014 №23

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.11.2014 №22

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.11.2014 №21

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 01.11.2014 №20

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 31.10.2014 №19

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 22.10.2014 №18

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.10.2014 №17

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 09.10.2014 №16

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 29.09.2014 №15

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.09.2014 №14

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.09.2014 №13

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.09.2014 №12

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 15.09.2014 №11

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.09.2014 №10

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 09.09.2014 №09

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.08.2014 №08

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 01.08.2014 №06

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.07.2014 №05

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.04.2014 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.03.2014 №03

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.02.2014 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.02.2014 №01

2013 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 09.11.2013 №21

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 08.11.2013 №20

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.10.2013 №19

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 25.10.2013 №18

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.10.2013 №17

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 16.10.2013 №16

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 25.09.2013 №15

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.09.2013 №14

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 20.08.2013 №13

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 08.08.2013 №12

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 22.07.2013 №11

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.06.2013 №10

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 05.07.2013 №09

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 05.04.2013 №08

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 15.03.2013 №07

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.03.2013 №06

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.02.2013 №05

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.02.2013 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 16.02.2013 №03

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 05.02.2013 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.01.2013 №01

2012 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 29.12.2012 №19

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.11.2012 №18

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.11.2012 №17

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.10.2012 №16

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.10.2012 №15

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.10.2012 №14

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 29.09.2012 №13

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.09.2012 №12

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.09.2012 №11

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.09.2012 №10

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.09.2012 №09

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.08.2012 №08

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 20.08.0212 №07

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.07.2012 №06

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.07.2012 №05

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.06.2012 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 16.03.2012 №03

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.02.2012 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.02.2012 №01

2011 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.12.2011 №19

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.12.2011 №18

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 07.12.2011 №17

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 03.12.2011 №16

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.11.2011 №15

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.11.2011 №14

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.10.2011 №13

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 10.09.2011 №12

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 07.09.2011 №11

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.07.2011 №10

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.07.2011 №09

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 20.06.2011 №08

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 10.06.2011 №07

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.05.2011 №06

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.05.2011 №05

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.04.2011 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.04.2011 №03

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 01.03.2011 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.02.2011 №01

2010 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 08.11.2010 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.10.2010 №03

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 03.09.2010 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.04.2010 №01

 
სასარგებლო ბმულები