ნინო ქეცბაია

ნინო ქეცბაია

ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკის დოქტორი, სოხუმის სახემწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ასისტნტ პროფესორი, ასევე ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი. 2004 წელს დაიცვა სამეცნიერო დისერტაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მარკეტინგის მიმრთულებით. 2001- 2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსების სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში ფულად-საკრედიტო და დაზღვევის განყოფილების წამყვან მეცნიერ მუშაკის პოზიციაზე. 2005-2009 წლებში არჩეული იყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის მიმართულების ასოცირებულ პროფესორად. 2001-2004 წლებში მუშაობდა თსუ  სოხუმის ფილიალში ეკონომიკური თეორიის კათედრის მასწავლებლად. 2010 წლიდან დღემდე თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს. გამოქვეყნებლი აქვს 50-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, არის 1 მონოგრაფიის ავტორი.