ემზარ ბაგაშვილი

ემზარ ბაგაშვილი

2009 წელს ჩაირიცხა და 2013 წელს დაამთავრა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამა. 2016 წელს სწავლა განაგრძო გურამ თავართქილაძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე. მონაწილეობა აქვს მიღებული ტრენინგებზე და სემინარებზე. დღეის მდგომარეობით არის ლილო მოლის სპეციალური სერვისების სამსახურის მენეჯერი.