არჩილ ჯანგულაშვილი

არჩილ ჯანგულაშვილი

ასისტენტი

2010 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი და მიიღო ბაკალავრის ხარისხი. 2014 წელს დაამთავრა იმავე ფაკულტეტის მაგისტრატურა მარკეტინგის მიმართულებით. 2008 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას, როგორც მათემატიკისა და ზოგადი უნარების კერძო მასწვლებელი. ასევე წლების განმავლობაში მუშაობდა არაერთ კერძო სკოლაში. 2014 წლიდან აქტიურადაა ჩართული ტურიზმის სფეროში. მოღვაწეობს შიდა და შემომყვანი ტურიზმის მიმართულებით. 2017-2019 წლებში კითხულობდა ლექციებს ახალ უმაღლეს სასწავლებელში, როგორც მოწვეული ლექტორი. ამჟამად არის კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დოქტორანტი. 2020 წლიდან არის თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აფილირებული ასისტენტი ტურიზმის მიმართულებით.