არიზ დაშდამიროვი

არიზ დაშდამიროვი

2019 წელს დაამთავრა თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამა ( ფილოლოგიის ბაკალავრის ხარისხი). 2015 დღემდე მუშაობს მანდატურის პოზიციაზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოს № 1 სკოლაში 2015 წელს დაარსა სოფელ მოლაოღლის სათემო საგანმანათლებლო ცენტრი, სადაც ასწავლის ინგლისურ ენას 2018 წელს დაარსა არასამთავრობო ორგანიზაცია - ახალი აზროვნების ინსტიტუტი, სადაც ახორციელებს საგანმანათლებლო ღონისძიებებს ქვემო ქართლის რეგიონში.