უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტატუსისმაძიებლის თვითშეფასების ანგარიში

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტატუსისმაძიებლის თვითშეფასების ანგარიში

ნახვა
ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2016-2017 სასწავლო წელი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2016-2017 სასწავლო წელი

ნახვა
საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსების 2018-2019 სასწავლო წლისშემოდგომის სემესტრის აკადემიური მოსწრების ანალიზი

საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსების 2018-2019 სასწავლო წლისშემოდგომის სემესტრის აკადემიური მოსწრების ანალიზი

ნახვა
აკადემიური მოსწრების ანალიზი 2016–2017 სასწავლო წელი, სამართლის ფაკულტეტი

აკადემიური მოსწრების ანალიზი 2016–2017 სასწავლო წელი, სამართლის ფაკულტეტი

ნახვა
აკადემიური მოსწრების ანალიზი 2016–2017 სასწავლო წელი, ეკონომიკის, ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტი

აკადემიური მოსწრების ანალიზი 2016–2017 სასწავლო წელი, ეკონომიკის, ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტი

ნახვა
აკადემიური მოსწრების ანალიზი 2015–2016 სასწავლო წელი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

აკადემიური მოსწრების ანალიზი 2015–2016 სასწავლო წელი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

ნახვა
შრომის ბაზრის მიმოხილვა - ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

შრომის ბაზრის მიმოხილვა - ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

ნახვა