ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის მართვის ორგანოებია: სტუდენტთა საერთო კრება, რომელიც   ირჩევს სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტს, ვიცე-პრეზიდენტსა და ფაკულტეტების სტუდენტთა პირდაპირპროპორციულად - სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭოს, 20 წევრის შემადგენლობით.

სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭო არჩეულ იქნა 2017 წლის 30 ნოემბერს და მისი უფლებამოსილების ვადა განსაზღვრულია 2019 წლის 30 ნოემბრამდე.

 

 

 

 

 

 

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტია ბექა ღაჟონია.


 

ბექა ღაჟონია - 2017 წლიდან სწავლობს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის, ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტზე, ასევე არის ა.ა.ი.პ "სტუდენური ერთანობა"-ის თავმჯომარე; ბექას განხორციელებული პროექტებია "წიგნი ყველა სოფელს" და "შემოსე თანამოქალაქე". იგი ამჟამად დასაქმებულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ეწევა აქტიურ სტუდენტურ ცხოვრებას და ჩართულია უამრავ სამოქალაქო ინიციატივაში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამართლის ფაკულტეტი


1.    ვლადიმერ ოგანეზოვი
2.    დარინა გელაძე
3.    თათია ხვიბლიანი

4.    იაგო შაკაია

5.    ალექსანდრე კუჭავა


ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი


1.    ბექა ღაჟონია - პრეზიდენტი
2.    მერაბ ჩახვაშვილი
3.    ალექსანდრე  საყვარელიძე

4.    ლიკა კაჩხუაშვილი

5.    ლანა ნუროშვილი


ჯანდაცვის ფაკულტეტი


1.    ზოია ენგოიანი 
2.    მარიამ გაბუნია
3.    ლანა ხმელიძე
4.    მაია ჯანელიძე 

5.    ნანა ბეჟიაშვილი


ჰუმანიტარული ფაკულტეტი


1.   ნინი სუდაძე
2.   მეგი ჯიბლაძე
3.   მიხეილ ბიბილური

4.   თინიკო დიაკონიძე 
5.   ანა გოიაევი

 

სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება  

სტუდენტური თვითმმართველობის ეთიკის კოდექსი  

 
სასარგებლო ბმულები