ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის მართვის ორგანოებია: სტუდენტთა საერთო კრება, რომელიც   ირჩევს სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტს, ვიცე-პრეზიდენტსა და ფაკულტეტების სტუდენტთა პირდაპირპროპორციულად - სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭოს, 20 წევრის შემადგენლობით.

სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭო არჩეულ იქნა 2018 წლის 30 ოქტომბერს და მისი უფლებამოსილების ვადა განსაზღვრულია 2020 წლის 30 ოქტომბრამდე.

 

 

 

 

 

 

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტია იაგო შაკაია.


 

იაგო შაკაია - 2015 წლიდან სწავლობს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე. აგრეთვე, არის ამავე უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის საბჭოს წევრი. ასევე, არასამთავრობო ორგანიზაციის ,,კონსტიტუციურ-სამართლებრივ საკითხთა კვლევის ჯგუფის წევრი. მონაწილეობა აქვს მიღებული რამდენიმე საერთაშორისო კონფერენციაში, მათ შორის  ,,გაეროს ასამბლეა საქართველოში’’. მისი სტატიები გამოქვეყნებულია ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულ 3-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცის კრებულში. აგრეთვე, ახალი უმაღლესი სასწავლებლის პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავსადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციების სტატიების კრებულში. ასევე ავტორია სტატიისა ,,ბრექსიტი’’. ამასთანავე,  იაგო აქტიურად მონაწილეობს  ტრენინგებსა და საჯარო ლექციებში, როგორებიცაა - ,,შრომითი უფლებები’’,  ,,მომხმარებელთა უფლებები’’,  ,,ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის სამართლებრივი საშუალებები’’,  ,,სისხლის სამართლის პრაქტიკული საკითხები’’, ,,ვიზალიბერალიზაცია და კარიერული დაგეგმარება ევროკავშირში’’  და ა.შ. იაგო აქტიურადაა ჩართული სტუდენტურ ცხოვრებაში და მონაწილეობას იღებს მრავალი პროგრესული და მოწინავე იდეის განხორციელებაში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამართლის ფაკულტეტი


1.    ნიკა ძიძიგური
2.    ნიკა უგულავა
3.    ვერიკო ჟღენტი

4.    ნინო გიგუაშვილი

5.    ნიკა დოლუაშვილი


ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი


1.    ნაზი ბებნაძე
2.    გიორგი ჭიღლაძე
3.    მარი პაპაშვილი

4.    უშანგი ზექალაშვილი

5.    ირაკლი სარსევანიძე


ჯანდაცვის ფაკულტეტი


1.    გიორგი კარკაძე
2.    ნინი პაპიძე
3.    კესო ბესელია

4.    კარენ გრიგორიანი

5.    ნინი ჭაღალიძე


ჰუმანიტარული ფაკულტეტი


1.   ანა არსანიძე
2.   რატი ქიტოშვილი
3.   თამარ ებრალიძე

4.   თეონა ბარიხაშვილი 
5.   ნათელა გადიმოვი

 

სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება  

სტუდენტური თვითმმართველობის ეთიკის კოდექსი  

 
სასარგებლო ბმულები