ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა


თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის დებულების მე-9 და მე-10 მუხლების, თჰუ რექტორის 2017 წლის 19 აპრილის  N52/02 ბრძანებისა და აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების (სენატის) საარჩევნო კომისიის 2017 წლის  20 მაისის N1/2017 და N2/2017 ოქმების  შესაბამისად, თჰუ-ს აკადემიური საბჭო არჩეულია შემდეგი შემადგენლობით:


ა) ვალენტინა საყვარელიძე – აკადემიურის საბჭოს თავმჯდომარე, თჰუ რექტორი;

ბ) ვაკანტური (სამართლის ფაკულტეტი);

გ) თამარ ლალიაშვილი (სამართლის ფაკულტეტი);

დ) ილონა საყვარელიძე (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

ე) ტატიანა ზუბიაშვილი (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

ვ) ვაკანტური (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

ზ) ირინა ჯობავა (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

თ) ირმა დიხამინჯია (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);

ი) მადონა გელაშვილი (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი).

 

თჰუ-ს აკადემიური საბჭოს უფლებამოსილების ვადაა - 2021 წლის 24 მაისი.

 

აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების შემადგენლობების დამტკიცებისა და პირველი სხდომების დანიშვნის შესახებ 22.05.2017  

აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების საარჩევნო კომისიის ოქმი №1 - 20.05.2017  


თჰუ-ს აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებები

2018

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 03.11.2018 – №14

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 03.09.2018 – №13

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 02.07.2018 – №12

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 19.06.2018 – №11

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.05.2018 – №10

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 05.05.2018 – №09

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 26.04.2018 – №08

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.04.2018 – №07

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 31.03.2018 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 10.03.2018 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 27.02.2018 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 17.02.2018 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 24.01.2018 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 10.01.2018 – №01

2017

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 11.12.2017 – №11

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 30.11.2017 – №10

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 18.11.2017 – №09

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 28.07.2017 – №08

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 03.07.2017 – №07

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 02.06.2017 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 24.05.2017 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 01.05.2017 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 14.02.2017 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.02.2017 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 18.01.2017 – №01

2016

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 29.12.2016 – №07

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 06.12.2016 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 18.10.2016 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 19.08.2016 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 20.04.2016 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.02.2016 №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 29.01.2016  №01

2015

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 28.12.2015 №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 06.11.2015  №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 25.07.2015  №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 18.07.2015  №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 23.06.2015 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 01.04.2015 – №01

2014

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 26.12.2014 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 03.05.2014 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 15.04.2014 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.02.2014 – №01

2013

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 27.12.2013 – №08

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 20.12.2013 – №07

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 25.11.2013 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 26.10.2013 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.09.2013 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 17.08.2013 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 11.05.2013 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 20.04.2013 – №01

2012

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 06.10.2012 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 15.06.2012 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 21.04.2012 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.04.2012 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 04.02.2012 – №01

2011

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.11.2011 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 31.05.2011 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 15.01.2011 – №01

2010

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.11.2010 – №12

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 30.10.2010 – №11

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 02.10.2010 – №10

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 22.05.2010 – №09

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 26.04.2010 – №08

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 24.04.2010 – №07

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 17.04.2010 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.04.2010 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 04.03.2010 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 23.02.2010 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 05.02.2010 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 17.01.2010 – №01

2009

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.09.2009 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 01.09.2009 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 23.05.2009 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 14.04.2009 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 14.03.2009 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 14.02.2009 – №01

2008

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 10.06.2008 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 21.04.2008 – №01

2007

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 01.10.2007 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.09.2007 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.07.2007 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 10.01.2007 – №01

2006

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 01.07.2006 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 25.02.2006 – №01

 
სასარგებლო ბმულები