ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა


თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის დებულების მე-9 მუხლისთჰუ რექტორის 2019 წლის 20 მაისის  N101/02 ბრძანებისა და აკადემიური  საბჭოს საარჩევნო კომისიის 2019 წლის  04 მაისის N1/2019 ოქმის  შესაბამისადთჰუს აკადემიური საბჭო განსაზღვრულია შემდეგი შემადგენლობით:


ა) ვალენტინა საყვარელიძე – აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, თჰუ რექტორი;

ბ) ელენე კაკაბაძე (სამართლის ფაკულტეტი);

გ) ნიკა დუდაშვილი (სამართლის ფაკულტეტი);

დ) ნანა ბიჩენოვი (ეკონომიკისბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);

ე) მედეა ჭელიძე (ეკონომიკისბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);

ვ) რუსუდან ესებუა (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

ზ) ირმა ზაქარაია (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

თ) ნინო აბაიშვილი (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

ი) ნინო ორმოცაძე (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

კ) ნანა ბარნაბიშვილი (ბიბლიოთეკის უფროსი);

ლ) იამზე თაბორიძე (კვლევებისა და განვითარების ცენტრის უფროსი)

 

თჰუ-ს აკადემიური საბჭოს უფლებამოსილების ვადაა - 2023 წლის 20 მაისი.

 

თჰუ-ს აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებები

2018

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 03.11.2018 – №14

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 03.09.2018 – №13

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 02.07.2018 – №12

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 19.06.2018 – №11

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.05.2018 – №10

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 05.05.2018 – №09

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 26.04.2018 – №08

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.04.2018 – №07

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 31.03.2018 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 10.03.2018 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 27.02.2018 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 17.02.2018 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 24.01.2018 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 10.01.2018 – №01

2017

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 11.12.2017 – №11

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 30.11.2017 – №10

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 18.11.2017 – №09

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 28.07.2017 – №08

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 03.07.2017 – №07

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 02.06.2017 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 24.05.2017 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 01.05.2017 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 14.02.2017 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.02.2017 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 18.01.2017 – №01

2016

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 29.12.2016 – №07

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 06.12.2016 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 18.10.2016 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 19.08.2016 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 20.04.2016 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.02.2016 №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 29.01.2016  №01

2015

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 28.12.2015 №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 06.11.2015  №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 25.07.2015  №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 18.07.2015  №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 23.06.2015 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 01.04.2015 – №01

2014

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 26.12.2014 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 03.05.2014 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 15.04.2014 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.02.2014 – №01

2013

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 27.12.2013 – №08

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 20.12.2013 – №07

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 25.11.2013 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 26.10.2013 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.09.2013 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 17.08.2013 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 11.05.2013 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 20.04.2013 – №01

2012

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 06.10.2012 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 15.06.2012 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 21.04.2012 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.04.2012 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 04.02.2012 – №01

2011

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.11.2011 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 31.05.2011 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 15.01.2011 – №01

2010

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.11.2010 – №12

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 30.10.2010 – №11

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 02.10.2010 – №10

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 22.05.2010 – №09

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 26.04.2010 – №08

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 24.04.2010 – №07

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 17.04.2010 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.04.2010 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 04.03.2010 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 23.02.2010 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 05.02.2010 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 17.01.2010 – №01

2009

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.09.2009 – №06

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 01.09.2009 – №05

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 23.05.2009 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 14.04.2009 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 14.03.2009 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 14.02.2009 – №01

2008

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 10.06.2008 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 21.04.2008 – №01

2007

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 01.10.2007 – №04

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 12.09.2007 – №03

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 07.07.2007 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 10.01.2007 – №01

2006

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 01.07.2006 – №02

თჰუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 25.02.2006 – №01

 
სასარგებლო ბმულები