ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

2018 წლიდან თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა განსაზღვრულია 14 წევრით.

 

 №          სახელი, გვარი                   თანამდებობა          
  1

ნონა გელიტაშვილი

პროფესორი
  2 ვაკანტური პროფესორი
  3 ირმა დიხამინჯია პროფესორი
  4 ბესარიონ ნაყოფია პროფესორი
  5 მადონა გელაშვილი
პროფესორი
  6 ნატო გეგენავა ასოცირებული პროფესორი
  7 ქრისტინა ჯღანჯღავა ასოცირებული პროფესორი
  8 ამალია არუთინოვა ასოცირებული პროფესორი
  9 რომან მაისურაძე ასოცირებული პროფესორი
 10 ლანა მზარელუა ასოცირებული პროფესორი
 11 ნინო ქეცბაია
ასოცირებული პროფესორი
 12 მერაბ ჩახვაშვილი სტუდენტი
 13 თათია სარიშვილი სტუდენტი
 14 ხატია ფარულავა სტუდენტი
 
სასარგებლო ბმულები