ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

▲ ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

 

ბიზნესის ადმინისტრირება - საბაკალავრო პროგრამა   

ბიზნენის ადმინისტრირება - საბაკალავრო პროგრამის დანართი   


▲ ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - რუსული;

 

ბიზნესის ადმინისტრირება - საბაკალავრო პროგრამა (რუსული)  

ბიზნენის ადმინისტრირება - საბაკალავრო პროგრამის დანართი (რუსული)  


▲ ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

 

ტურიზმი - საბაკალავრო პროგრამა   

ტურიზმი - საბაკალავრო პროგრამის დანართი   

 
სასარგებლო ბმულები