ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

 

▲ ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამა:


☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

☑ სწავლის საფასური - 2000 ლარი;

 

ევროპეისტიკა - საბაკალავრო პროგრამა   

ევროპეისტიკა - საბაკალავრო პროგრამის დანართი   


 

▲ ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა:


☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

☑ სწავლის საფასური - 2000 ლარი;

 

ფსიქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამა + დანართი  


 

▲ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა:


☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 1 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

☑ სწავლის საფასური - 1500 ლარი;

 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა  

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დანართი  

 
სასარგებლო ბმულები