ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

2018 წლიდან თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა განსაზღვრულია 36 წევრით.

 

  №          სახელი, გვარი                   თანამდებობა          
1 ილონა საყვარელიძე პროფესორი
2 ნინო ორმოცაძე პროფესორი
3 ელენე ნიკობაძე პროფესორი
4 ხათუნა ქორიძე პროფესორი
5 თამარ მოსიძე პროფესორი
6 ტატიანა ზუბიაშვილი პროფესორი
7 მანანა ორჯონიკიძე პროფესორი
8 ილია მუხაძე პროფესორი
9 ნინო ჟვანია
ასოცირებული პროფესორი
10 ვლადიმერ ხუტაშვილი ასოცირებული პროფესორი
11 კონსტანტინე კაჭარავა ასოცირებული პროფესორი
12 გიორგი ბერიაშვილი ასოცირებული პროფესორი
13 მერაბ ლეკვეიშვილი ასოცირებული პროფესორი
14 ლაშა კალმახელიძე ასოცირებული პროფესორი
15 იმედა რუბაშვილი ასოცირებული პროფესორი
16 ირინა კალანდაძე ასოცირებული პროფესორი
17 მარინე შავლაყაძე ასოცირებული პროფესორი
18 თამარ ვახტანგაძე ასოცირებული პროფესორი
19 სერგო ციცხვაია ასოცირებული პროფესორი
20 ხათუნა კალაძე ასოცირებული პროფესორი
21 პაატა გიორგაძე ასოცირებული პროფესორი
22 ნანა ჯინჭარაძე ასოცირებული პროფესორი
23 თამარ გოგია ასისტენტ-პროფესორი
24 მერი კახაბრიშვილი ასისტენტ-პროფესორი
25 თამარ ებანოიძე ასისტენტ-პროფესორი
26 გელა ჩადუნელი ასისტენტ-პროფესორი
27 მედეა დარასელია ასისტენტ-პროფესორი
28 ნათია ქაჯაია ასისტენტ-პროფესორი
29 ნიკა კუკავა სტუდენტი
30 თინათინ ჩადუნელი სტუდენტი
31 თამარ მერებაშვილი სტუდენტი
32 თამარ სიყმაშვილი სტუდენტი
33 მარიამ გაბუნია სტუდენტი
34 ზოია ენგოიანი სტუდენტი
35 მაია ჯანელიძე სტუდენტი
36 ლანა ხმელიძე სტუდენტი

   

 


ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმები


2017 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 01.07.2017 №20

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 16.06.2017 №19

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.06.2017 №18

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.05.2017 №17

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.05.2017 №16

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 03.05.2017 №15

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.04.2017 №14

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 16.03.2017 №13

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.03.2017 №12

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.02.2017 №11

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 25.02.2017 №10

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 15.02.2017 №09

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.02.2017 №08

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 07.02.2017 №07

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.02.2017 №06

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.01.2017 №05

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 20.01.2017 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.01.2017 №03

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 10.01.2017 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 05.01.2017 №01

2016 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.12.2016 №34

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.12.2016 №33

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.12.2016 №32

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.11.2016 №31

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.11.2016 №30

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 03.11.2016 №29

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.10.2016 №27

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.10.2016 №25

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.09.2016 №23

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.09.2016 №17

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 09.08.2016 №15

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.06.2016 №13

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.06.2016 №12

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.06.2016 №11

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.06.2016 №10

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.05.2016 №09

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 20.04.2016 №08

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 08.04.2016 №07

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.04.2016 №06

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 26.03.2016 №05

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.02.2016 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.02.2016 №03

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.01.2016 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.01.2016 №01

2015 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.06.2015 №20

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.06.2015 №19

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.06.2015 №18

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.06.2015 №17

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.05.2015 №16

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 08.05.2015 №15

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.05.2015 №14

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 05.05.2015 №13

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 01.05.2015 №12

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.04.2015 №11

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.04.2015 №10

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.04.2015 №09

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.04.2015 №08

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.03.2015 №07

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.02.2015 №06

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.02.2015 №05

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.02.2015 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 10.02.2015 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.01.2015 №01

2014 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 26.12.2014 №27

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 25.12.2014 №26

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.12.2014 №25

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.11.2014 №23

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.11.2014 №22

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.11.2014 №21

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 01.11.2014 №20

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 31.10.2014 №19

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 22.10.2014 №18

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.10.2014 №17

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 09.10.2014 №16

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 29.09.2014 №15

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.09.2014 №14

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.09.2014 №13

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.09.2014 №12

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 15.09.2014 №11

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.09.2014 №10

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 09.09.2014 №09

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.08.2014 №08

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 01.08.2014 №06

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.07.2014 №05

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.04.2014 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.03.2014 №03

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.02.2014 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.02.2014 №01

2013 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 09.11.2013 №21

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 08.11.2013 №20

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.10.2013 №19

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 25.10.2013 №18

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.10.2013 №17

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 16.10.2013 №16

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 25.09.2013 №15

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.09.2013 №14

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 20.08.2013 №13

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 08.08.2013 №12

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 22.07.2013 №11

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.06.2013 №10

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 05.07.2013 №09

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 05.04.2013 №08

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 15.03.2013 №07

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.03.2013 №06

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.02.2013 №05

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.02.2013 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 16.02.2013 №03

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 05.02.2013 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.01.2013 №01

2012 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 29.12.2012 №19

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 27.11.2012 №18

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 19.11.2012 №17

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.10.2012 №16

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 11.10.2012 №15

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.10.2012 №14

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 29.09.2012 №13

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.09.2012 №12

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.09.2012 №11

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.09.2012 №10

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.09.2012 №09

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.08.2012 №08

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 20.08.0212 №07

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.07.2012 №06

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.07.2012 №05

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 02.06.2012 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 16.03.2012 №03

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.02.2012 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.02.2012 №01

2011 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 28.12.2011 №19

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.12.2011 №18

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 07.12.2011 №17

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 03.12.2011 №16

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 24.11.2011 №15

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 04.11.2011 №14

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 06.10.2011 №13

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 10.09.2011 №12

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 07.09.2011 №11

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 14.07.2011 №10

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.07.2011 №09

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 20.06.2011 №08

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 10.06.2011 №07

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.05.2011 №06

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 17.05.2011 №05

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 30.04.2011 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 18.04.2011 №03

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 01.03.2011 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.02.2011 №01

2010 წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 08.11.2010 №04

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 23.10.2010 №03

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 03.09.2010 №02

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი 12.04.2010 №01

 
სასარგებლო ბმულები