ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

▲ სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 5 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

 

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა   

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის დანართი  


▲ სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 5 წელი;
☑ სწავლების ენა - რუსული;

 

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა (რუსული)  

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის დანართი (რუსული)  


▲ ფარმაციის საგანმანათლებლო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

 

ფარმაცია - საგანმანათლებლო პროგრამა  

ფარმაცია - საგანმანათლებლო პროგრამის დანართი  

 
სასარგებლო ბმულები