ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

 

აკადემიური კალენდარი


2019-2020 სასწავლო წელი 

შემოდგომის  სემესტრი


2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:


სააუდიტორიო მეცადინეობები                             23 სექტემბერი – 18 იანვრის ჩათვლით
შუალედური გამოცდა 11 ნოემბრიდან - 16 ნოემბრის ჩათვლით       
შუალედური გამოცდის აღდგენა  13 იანვრიდან - 18 იანვრის ჩათვლით (მე-15 კვირას)
დასკვნითი გამოცდები 20 იანვრიდან - 01 თებერვლის ჩათვლით
დამატებითი გამოცდები 03 თებერვლიდან - 15 თებერვლის ჩათვლით

 

უქმე დღეები:

14 ოქტომბერი - სვეტიცხოვლობა

23 ნოემბერი - გიორგობა

საშობაო არდადეგები - 30 დეკემბრიდან 6 იანვრის ჩათვლით

7 იანვარი - შობა

 
სასარგებლო ბმულები